Polityka prywatności i plików cookies Paulina Rybińska

Cześć! Na tej stronie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.paurybinska.com.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Rybińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paulina Rybińska”, ul. Zakładowa 13d/16, 50-231 Wrocław, NIP: 6112651384, REGON: 360849446.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@paurybinska.com

Najważniejsze informacje (wersja skrócona)

Zapisując się do newslettera czy po postu kontaktując ze mną przekazujesz mi swoje dane osobowe. Zapewniam Cię, że pozostają one poufne i bezpieczne, a ja nie udostępnię ich jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 

Dane osobowe w postaci wizerunku – wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na jego rozpowszechnianie – będą przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – w szczególności osobom odwiedzającym moją stronę internetową oraz moje profile społecznościowe.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, przykładowo na temat tego, jaki czas spędziłeś na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania mojej strony internetowej.

Szczegółowe informacje (wersja pełna)

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE);
 2. Prawa telekomunikacyjnego;
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Jakie Twoje dane posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. Adres wykonywania działalności gospodarczej;
 4. Numer NIP;
 5. Adres e-mail;
 6. Numer telefonu;
 7. Dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej;
 8. Adres IP;
 9. Wizerunek;
 10. Aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera;
 11. Informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz;
 12. Przeglądane podstrony;
 13. Czas spędzony na stronie;
 14. Przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 15. Kliknięcia w poszczególne linki;
 16. Źródło, z którego przechodzisz do mojej strony;
 17. Przedział wieku, w którym się znajdujesz;
 18. Twoja płeć;
 19. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości;
 20. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Skąd mam Twoje dane?

W większości przypadków sam-/a mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 1. zapisujesz się do newslettera;
 2. dodajesz komentarz lub opinię o produkcie;
 3. kontaktujesz się ze mną.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

 1. Mechanizm systemu newsletterowego gromadzi Twój adres IP;
 2. Mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. Prawo do przenoszenia danych;
 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem: kontakt@paurybinska.com. Adres ten możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kim są odbiorcy Twoich danych? 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

 1. OVH Sp. z o.o. – dostawca domeny i hostingu – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. UAB “MailerLite” – dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera;
 3. Jadmar Sp. z o.o. – biuro rachunkowe – w celu korzystania z usług zewnętrznych biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach;
 4. Firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci przesyłek;
 5. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych;
 6. Pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu;
 7. Crystal Albums Andrzej Słowik – firma drukująca zdjęcia oraz albumy;
 8. Zalamo.com – platforma internetowa do przechowywania zdjęć.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Jakie są cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych? 

Zostały one opisane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

1. Newsletter

Jeśli chcesz zapisać się na mój newsletter, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.
Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że zrezygnujesz z jego otrzymywania. Spowoduje to usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w mojej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2. Obsługa korespondencji

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego „Zapytaj o sesję” lub pisząc bezpośrednio na adres kontakt@paurybinska.com, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć też inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

3. Obowiązki podatkowe i księgowe

Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

4. Archiwum

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazałam terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przeze mnie określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Zbierane w ten sposób informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego, czyli tzw. tracking code. Kod ten bazuje na plikach cookies.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowana-/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Narzędzia marketingowe

Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Dzięki tym narzędziom kieruję do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. W tym celu na mojej stronie został wdrożony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Właśnie z uwagi na fakt, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, Facebook Inc. przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś/podjęłaś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:  

https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Na mojej stronie używane są wtyczki społecznościowe udostępniana przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;

Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy;

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Czym są logi serwera?

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zwróć jednak uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

Copyright 2020 Paulina Rybińska | Project design SHABLON